Velkommen til Marshmallow – et fagmiljø for å beviselig forbedre prestasjoner basert på “Deliberate Practice”!

Marshmallow finalist til Konsulentprisen 2020

Konsulentguiden, i samarbeid med Virke, delte for 12. gang ut Årets Konsulentpriser.

Marshmallow var en av fire finalister i 2020. Konsulent-guiden har i denne anledning intervjuet gründer Jon Ivar Johansen om prosjektene.

Portrett

.

ENDRINGSKODEN


TENK OVER FØLGENDE PÅSTANDER:

  • Visste du at nærmere 90 % av ledere og medarbeidere ikke endrer atferd og forbedre seg etter opplæring, kurs, el.?
  • Visste du at en av de mest anerkjente og best dokumenterte tilnærminger for å lære ledere og medarbeidere å prestere mye bedre er “Deliberate Practice”?

Er du nysgjerrig og vil lære mer om “Deliberate Practice”?

Send mail til: post@marshmallow.no
Du vil motta et kort sammendrag av den populære boken “Endringskoden”.
Du vil også få tilbud på “Endringskoden” til 30 % rabatt.

Dette sier fornøyd kunde om lederteamutvikling basert på Endringskoden:

«Jeg hadde med interesse lest Mestringskoden av Jon Ivar Johansen før jeg via en kollega hørte om Endringskoden og et kommende webinar midt i starten av coronatiden. Det jeg likte spesielt med bok og webinar var kombinasjonen av ny forskning og egne erfaringer fra alpint og forretningsliv. For meg var boka en beskrivelse av det jeg har selv har erfart virker og ikke virker – men endelig fikk jeg noen knagger å henge dette på!

Ledelsesprinsippene i TINE bygger på tillitsbasert ledelse (Trust Rules, Bob Lee) og passer meget godt sammen med «growth mindset». Det var derfor enkelt å bestemme seg for å bruke boka som underlag for lederutvikling på TINE Meierier Oslo.

Etter at alle ledere hadde lest boka i løpet av sommerferien tok vi oss gjennom boka sammen i løpet av høsten med blant annet 4 samlinger med Jon Ivar og etter hvert Erik Møller. I tillegg brukte vi Erik som fasilitator i min ledergruppe samt øvrige ledergrupper i organisasjonen. Jeg mener utgangspunktet vårt slett ikke var dårlig men bevisstgjøringen og det å jobbe sammen for å få et mer growth mindset har løftet samspillet vårt, særlig dette med å dele læringspunkter og bekymringer.

Jeg har erfart at skal du lykkes med å gjennomføre endringer må du trene på det i den aktuelle jobb-situasjonen.
Og det nytter ikke å jobbe alene, du må jobbe sammen dvs. endre hele konteksten. Her skiller opplegget vi har kjørt sammen med Jon Ivar og Erik seg fra de fleste andre opplegg jeg har vært med på. Det handler om at hver leder selv må gjøre reisen og trene på å gå veien i mindre skritt til dette til sitter!
«Kursingen» er bare til inspirasjon og oppfølgingsmøtene kun for erfaringsdeling og motivere for videre utvikling.

Nå følger vi opp dette i egen regi og gleder oss til veien videre. Jeg anbefaler på det varmeste både boka og opplegget til andre!»

Morten Braatø, meierisjef Tine

«Endringskoden» skrevet av Jon Ivar Johansen er noe jeg kan stå inne for og VET er sant. Den har forsterket min innsikt i å forstå HVA, HVORFOR og HVORDAN, og styrket meg i å kunne være en bedre endringscoach for mine medarbeidere, kollegaer og kunder i tillegg til å forsterke innsikt i min egen adferd.

senior rådgiver Trine Lise Ness Grimstad, Waken AS

Tuftet på atferdsøkonomisk innsikt gir boken oss konkrete eksempler på hva som skal til for å få til varige endringer av atferd.

Torstein Harildstad, styreleder i Creuna. Tidligere bl.a CEO Software Innovation

Endringskoden er kanskje den beste boken jeg har lest om atferdsendringer!

Erik Sandøy, tidligere adm. dir. i Aleris Omsorg

Dette sier fornøyde lesere:

“Endringskoden er utrolig interessant og fikk meg til å tenke nytt rundt mange av mine eksisterende tankesett. Jeg ser nå hvorfor måten vi tradisjonelt driver utvikling og kursing av ledere og medarbeidere på ikke gir den ønskede effekten. Jeg er blitt mye mer visst på hva som skal til.”

Solveig Risan, HR manager, Flügger

«Endringskoden» skrevet av Jon Ivar Johansen er noe jeg kan stå inne for og VET er sant. Den har forsterket min innsikt i å forstå HVA, HVORFOR og HVORDAN, og styrket meg i å kunne være en bedre endringscoach for mine medarbeidere, kollegaer og kunder i tillegg til å forsterke innsikt i min egen adferd.

senior rådgiver Trine Lise Ness Grimstad, Waken AS

Tuftet på atferdsøkonomisk innsikt gir boken oss konkrete eksempler på hva som skal til for å få til varige endringer av atferd.

Torstein Harildstad, styreleder i Creuna. Tidligere bl.a CEO Software Innovation

Endringskoden er kanskje den beste boken jeg har lest om atferdsendringer!

Erik Sandøy, tidligere adm. dir. i Aleris Omsorg

«Endringskoden» skrevet av Jon Ivar Johansen er noe jeg kan stå inne for og VET er sant. Den har forsterket min innsikt i å forstå HVA, HVORFOR og HVORDAN, og styrket meg i å kunne være en bedre endringscoach for mine medarbeidere, kollegaer og kunder i tillegg til å forsterke innsikt i min egen adferd.

senior rådgiver Trine Lise Ness Grimstad, Waken AS

Tuftet på atferdsøkonomisk innsikt gir boken oss konkrete eksempler på hva som skal til for å få til varige endringer av atferd.

Torstein Harildstad, styreleder i Creuna. Tidligere bl.a CEO Software Innovation

Endringskoden er kanskje den beste boken jeg har lest om atferdsendringer!

Erik Sandøy, tidligere adm. dir. i Aleris Omsorg

Hvordan lykkes med endringer

Gammel vane er vond å vende

Vi mennesker er ikke så rasjonelle som vi liker å tro. Selv om vi har akseptert at det er nødvendig å endre atferd og at “Deliberate Practice” er en dokumentert tilnærming, vil de fleste mislykkes. Nyere forskning viser at hele 60-95% av salgstreninger, lederutviklingsprogrammer, LEAN prosesser, mm, ikke kan vise til målbare effekter i form av ønsket atferdsedring over tid. Vi starter ut med friskt mot, men faller fort tilbake til gamle vaner.

Les mer om hva forskningen sier om hvorfor det er slik…

“Nudging” – dytter oss ut av komfortsonen
Innsikt i “Deliberate Practice”, motivasjon og selvkontroll er ikke nok for å få til endringer. Selvkontrollen er bitte liten, svak og reduseres ved bruk. Den trenger hjelp. Den hjelpen kalles “nudging” – eller “dytting”. Ved å bevisst designe en kontekst og omgivelser som “dytter” medarbeidere og ledere til å øve basert på “Deliberate Practice”, kan vi bevise at sannsynligheten for å lykkes øker dramatisk.

Dytternes far

Innsikten om «dytter-arkitektur» kommer fra arbeidet til professorene Richard Thaler og Cass Sunstein beskrevet i deres bok “Nudge – Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” fra 2008. Det engelske ordet nudge betyr “dult” eller “dytter”, og har blitt et atferdsøkonomisk begrep for å tilrettelegge noe på en smart måte slik at folk gjør lure valg. I økonomisk teori er mennesket rasjonelt, men i virkeligheten handler vi mennesker ofte lite rasjonelt. Tvert i mot – forskning viser at vi svært ofte tar forutsigbar irrasjonelle beslutninger. Vi har heller ikke alltid viljestyrke til å gjøre det vi egentlig vet vi burde gjøre.

Et illustrerende eksempel på en effektiv “dytter” er røykeloven. For de fleste røykere er det vanskelig å oppgi en etablert røykevane, selv om de har tatt en beslutning om å slutte. Røykeloven er en handlingsregel som sier at hvis du vil røyke så må du gå ut. Siden det for de fleste er mer ubehagelig å gå ut for å røyke enn å slutte, dytter denne regelen røykere til å endre atferd fordi den har en umiddelbar konsekvens (ubehaget ved måtte gå ut). Dette er det vi kaller “Endringskoden”: «Atferd endres og opprettholdes av umiddelbare konsekvenser».

Endringskoden

Marshmallow’s innsikt og erfaring er beskrevet i boken “Endringskoden” (Hegnar 2019). Den forklarer hvorfor 60–95 % mislykkes med endringer, hvorfor “Deliberate practice” og “nudging” beviselig virker, og gir flere konkrete og dokumenterte eksempler. Den overordnede målsetting med “Endringskoden” er å dokumentere løsninger som beviselig virker for å forbedre og endre adferd og øke mestringsevnen og prestasjoner.

Målgruppen er alle som jobber med endringsprosesser for å utvikle høyere prestasjoner i arbeidslivet, privat, idrett og skole. Boken er lagt opp som en praktisk arbeidsbok som viser hvordan man lykkes med endringer – steg for steg.

OVER 10 TUSEN SOLGTE I DE TRE FØRSTE MÅNEDENE!

Les mer og bestill boken her.

Hvordan kan vi hjelpe?

Marshmallow har over flere år gjennomført endringsprosesser i salgsbedrifter, kjeder og lederteam. Vi designer, utvikler, tester og evaluerer sammen med ledelsen hvilke «dyttere» som beviselig fungerer best for ulike utfordringer i en gitt kulturell kontekst. Å teste er viktig siden «dyttere» som virker i en kontekst ikke nødvendigvis virker i en annen.

Her er eksempler på spørsmål vi har funnet løsninger på og som beviselig virker:

  • Hvordan «dytte» ledere og medarbeidere i butikkjeder til å utvikle mye bedre kundeopplevelse og bedre lønnsomhet ved å utvikle en kultur for “Deliberate Practice”
  • Hvordan «dytte» ledere og team til å utvikle høyere psykologisk trygghet, kommunisere bedre og ta bedre beslutninger ved å utvikle en kultur for “Deliberate Practice”?
  • Hvordan «dytte» et salgsteam og få alle selgere på teamet til å selge mye bedre ved å utvikle en kultur for “Deliberate Practice”?

3 siste fra bloggen

Hvorfor endrer ikke ledertrening atferd?

august 11th, 2020|0 Comments

Studier viser at 60 – 95 % av ulike endringsprogrammer ikke kan dokumentere noen effekter over tid.Skal du påvirke og endre menneskers handlinger, må du derfor endre kontekst og de omgivelsene som atferden foregår i. Å påvirke enkeltindividers holdning og atferd, uavhengig av den konteksten de er en del av, endrer ingen ting over tid og er penger ut av vinduet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!