Velkommen til Marshmallow – et fagmiljø for
evidensbaserte endringsprosesser!

Tenk over disse påstandene

  • Høye prestasjoner og bedre resultater handler om bedre produktivitet og effektivitet. Det handler om å bruke tiden på den atferd som beviselig forbedrer prestasjoner.
  • Medarbeidere som skal prestere bedre eller ledere som skal lede mer effektivt handler IKKE om enda mer kunnskap eller teknikker.
  • Høyere effektivitet og bedre prestasjoner handler IKKE om viljestyrke og selvkontroll.
  • 60 – 95 % av medarbeidere eller ledere endrer ikke atferd etter opplæring, kurs, el.

Er du uenig, nysgjerrig og vil utfordres på hva vi i dag vet om hva som beviselig fører til endring av atferd?

Send mail til: post@marshmallow.no
Du vil motta et kort sammendrag av den populære boken “Endringskoden”.
Du vil også få tilbud på Endringskoden til 30 % rabatt.

Dette sier fornøyde deltagere:

“Endringskoden er utrolig interessant og fikk meg til å tenke nytt rundt mange av mine eksisterende tankesett. Jeg ser nå hvorfor måten vi tradisjonelt driver utvikling og kursing av ledere og medarbeidere på ikke gir den ønskede effekten. Jeg er blitt mye mer visst på hva som skal til.”

Solveig Risan, HR manager, Flügger

«Endringskoden» skrevet av Jon Ivar Johansen er noe jeg kan stå inne for og VET er sant. Den har forsterket min innsikt i å forstå HVA, HVORFOR og HVORDAN, og styrket meg i å kunne være en bedre endringscoach for mine medarbeidere, kollegaer og kunder i tillegg til å forsterke innsikt i min egen adferd.

senior rådgiver Trine Lise Ness Grimstad, Waken AS

Tuftet på atferdsøkonomisk innsikt gir boken oss konkrete eksempler på hva som skal til for å få til varige endringer av atferd.

Torstein Harildstad, styreleder i Creuna. Tidligere bl.a CEO Software Innovation

Endringskoden er kanskje den beste boken jeg har lest om atferdsendringer!

Erik Sandøy, tidligere adm. dir. i Aleris Omsorg

«Endringskoden» skrevet av Jon Ivar Johansen er noe jeg kan stå inne for og VET er sant. Den har forsterket min innsikt i å forstå HVA, HVORFOR og HVORDAN, og styrket meg i å kunne være en bedre endringscoach for mine medarbeidere, kollegaer og kunder i tillegg til å forsterke innsikt i min egen adferd.

senior rådgiver Trine Lise Ness Grimstad, Waken AS

Tuftet på atferdsøkonomisk innsikt gir boken oss konkrete eksempler på hva som skal til for å få til varige endringer av atferd.

Torstein Harildstad, styreleder i Creuna. Tidligere bl.a CEO Software Innovation

Endringskoden er kanskje den beste boken jeg har lest om atferdsendringer!

Erik Sandøy, tidligere adm. dir. i Aleris Omsorg

ENDRINGSKODEN

Hvordan lykkes med endringer

Gammel vane er vond å vende

Vi mennesker er ikke så rasjonelle som vi liker å tro. Selv om vi har skjønt at det er nødvendig å endre atferd for å henge med i utviklingen, og selv om vi har laget planer og er motiverte, vil svært mange av våre endringsprosjekter mislykkes. Nyere forskning viser at hele 60-95% av salgstreninger, lederutviklingsprogrammer, LEAN prosesser, mm, ikke kan vise til målbare effekter i form av ønsket atferdsedring over tid. Vi starter ut med friskt mot, men faller fort tilbake til gamle vaner.

Les mer om hva forskningen sier om hvorfor det er slik…

“Nudging” – dytter oss ut av komfortsonen
Fornuft og selvkontroll er altså ikke tilstrekkelig for å få til endringer. Selvkontrollen er bitte liten, svak og forbrukes ved bruk. Den trenger hjelp. Den hjelpen kalles “nudging” – eller “dytting”. Ved å designe kontekst og omgivelser bevisst, vil kontekst dytte ledere og medarbeidere ut av komfortsonen over tid. Studier og våre erfaringer viser at bevisst endring av kontekst beviselig endrer atferd

Dytternes far

Innsikten om «dytter-arkitektur» kommer fra arbeidet til professorene Richard Thaler og Cass Sunstein beskrevet i deres bok “Nudge – Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” fra 2008. Det engelske ordet nudge betyr “dult” eller “dytter”, og har blitt et atferdsøkonomisk begrep for å tilrettelegge noe på en smart måte slik at folk gjør lure valg. I økonomisk teori er mennesket rasjonelt, men i virkeligheten handler vi mennesker ofte lite rasjonelt. Tvert i mot – forskning viser at vi svært ofte tar forutsigbar irrasjonelle beslutninger. Vi har heller ikke alltid viljestyrke til å gjøre det vi egentlig vet vi burde gjøre.

Et illustrerende eksempel på en effektiv “dytter” er røykeloven. For de fleste røykere er det vanskelig å oppgi en etablert røykevane, selv om de har tatt en beslutning om å slutte. Røykeloven er en handlingsregel som sier at hvis du vil røyke så må du gå ut. Siden det for de fleste er mer ubehagelig å gå ut for å røyke enn å slutte, dytter denne regelen røykere til å endre atferd fordi den har en umiddelbar konsekvens (ubehaget ved måtte gå ut). Dette er det vi kaller “Endringskoden”: «Atferd endres og opprettholdes av umiddelbare konsekvenser».

Endringskoden

Marshmallow’s innsikt og erfaring er beskrevet i boken “Endringskoden” (Hegnar 2019). Den forklarer hvorfor 60–95 % mislykkes med endringer, hva som beviselig virker, og gir flere konkrete og dokumenterte eksempler. Den overordnede målsetting med å skrive “Endringskoden” er å dokumentere løsninger som beviselig virker for å endre adferd og øke mestringsevnen. Målgruppen er alle som jobber med endringsprosesser for å utvikle høyere prestasjoner i arbeidslivet, privat, idrett og skole. Boken er lagt opp som en praktisk arbeidsbok som viser hvordan man lykkes med endringer – steg for steg. OVER 10 TUSEN SOLGTE I DE TRE FØRSTE MÅNEDENE!

Les mer og bestill boken her.

Hvordan kan vi hjelpe?

Marshmallow har over flere år gjennomført endringsprosesser i salgsbedrifter, kjeder og lederteam. Vi designer, utvikler, tester og evaluerer sammen med ledelsen hvilke «dyttere» som beviselig fungerer best for ulike utfordringer i en gitt kulturell kontekst. Å teste er viktig siden «dyttere» som virker i en kontekst ikke nødvendigvis virker i en annen.

Her er eksempler på spørsmål vi har funnet løsninger på og som beviselig virker:

  • Hvordan «dytte» ledere og medarbeidere i butikkjeder til å utvikle en ”growth mindset” kultur for å utvikle en bedre kundeopplevelse og bedre lønnsomhet?
  • Hvordan «dytte» ledere og team til å utvikle et ”growth mindset”, kommunisere bedre og ta bedre beslutninger?
  • Hvordan «dytte» et salgsteam til å utvikle en ”growth mindset” kultur for å få alle selgere på teamet til å selge mye bedre?

3 siste fra bloggen

Hvorfor endrer ikke ledertrening atferd?

august 11th, 2020|0 Comments

Studier viser at 60 – 95 % av ulike endringsprogrammer ikke kan dokumentere noen effekter over tid.Skal du påvirke og endre menneskers handlinger, må du derfor endre kontekst og de omgivelsene som atferden foregår i. Å påvirke enkeltindividers holdning og atferd, uavhengig av den konteksten de er en del av, endrer ingen ting over tid og er penger ut av vinduet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!