Har du tenkt på hva økonomi egentlig handler om?

Det handler om å utnytte de knappe ressurser i samfunnet mest mulig effektivt. Økonomi er derfor en atferdsvitenskap som studerer hvordan mennesker fatter beslutninger om produktivitet, verdiskapning og forbruk.

I den tradisjonelle økonomi, ofte kalt neonklassisk økonomi, utgikk man fra at mennesker først og fremst besluttet og handlet ut fra en rasjonell egeninteresse. Den utgår ifra at hvis vi er nok informert så vil vi handle rasjonelt. Vi vil prioritere, velge, sette mål, planlegge og gjennomføre.

Velkommen til oss som jobber med utgangspunkt
i hvordan vi mennesker egentlig fungerer.

Velkommen til en introduksjon til atferdsøkonomi.

Er mennesker egentlig så rasjonelle?

De fleste av oss tror at vi er rasjonelle og fornuftige, dermed at vi handler ut fra en rasjonell innsikt og egeninteresse. Vi går ut ifra at hvis vi har fakta, informasjon og innsikt så vil vi handle rasjonelt og fornuftig. Vi vil da bruke denne innsikten til å prioritere, sette mål, planlegge og gjennomføre det vi planlegger.

Det kjente Marshmallow-studiet (W. Mischel) avslørte for første gang det hjerneforskning i dag bekrefter. De fleste ikke er så rasjonelle som vi liker å tro, tvert imot og i likhet med andre dyr, så lar vi oss friste av den umiddelbare belønning hele tiden. (Mestringskoden Hegnar Forlag/Johansen s. 67- 69)

Hva er så atferdsøkonomi?

Atferdsøkonomi kalles den «nye» økonomien og gir oss innsikt i rasjonalitetens og selvkontrollens begrensninger, men forklarer også hvilke effektive løsninger som finnes. Atferdsøkonomer kan dokumentere løsninger og handler ut fra at mennesker i den virkelige verden styres av irrasjonalitet, kortsiktighet, impulser, grådighet, løgn, misunnelse, statusjakt, trygghet, frykt for å tape ansikt og ikke minst av umiddelbare belønninger.

Hvordan lykkes med atferdsendringer?

Tradisjonell tilnærming for å påvirke atferd er å informere og øke menneskers innsikt slik at de handler ut fra rasjonell egeninteresse. Atferdsøkonomer vet på den annen side at mennesker i mye større grad enn vi liker å tro styres av umiddelbar belønning og ikke fremtidige belønninger selv om det er rasjonelt.

Løsningen for å påvirke og endre atferd i ønsket retning er atferdsdesign. Vi bruker vår innsikt om menneskets forutsigbare irrasjonalitet til å endre kontekst og derved situasjonen rundt mennesket. Kontekst (fra latin: contextus, «sammenveving») er begrepet for omstendighetene omkring en hendelse eller en tilstand.

Atferdsøkonomi er atferdsdesign. Det betyr å påvirker medarbeideres atferd gjennom å bevisst design av den sosiale kontekst, systemer, regler og teknologi. Gjennom bevisst design av konteksten «dyttes» medarbeideres atferd ut av komfortsonen og til å gjennomføre beste praksis.

Tenk på røykeloven

Røyking forbudt skilt

Regelen om å måtte gå ut for å røyke påvirker den umiddelbare konsekvens (les; belønning) og påvirker derved atferd umiddelbart.

Det betyr at vi påvirker atferd gjennom bevisst design av den sosiale kontekst, systemer, regler, teknologi og annet som påvirker handlingens konsekvens i hverdagen – ikke i fremtiden. Gjennom bevisst design av konteksten dyttes vi ut av komfortsonen og til å gjennomføre den atferd vi ønsker å endre.

Mer info og eksempler om «dyttere», se Mestringskoden s 83- 99.

Kan vi akselerere læreprosesser?

Gjennom å lære de viktigste atferdsøkonomiske prinsippene kan vi bevisst «designe» en smartere kontekst og akselerere lærings- og endringsprosesser på de fleste arenaer slik som helse med blant annet røykeloven og ikke minst for ledere og medarbeidere.

Vi kaller dette: Smart kontekst utvikler smarte mennesker

  • Atferd styres i mye større grad enn vi er klar over av System 1 (autopiloten) og dens ubevisste og automatiserte vaner.

  • System 1 søker umiddelbare belønninger slik som komfort og trygghet som den får gjennom vaner.

  • System 1 hater endringer av vaner.

  • System 1 tilpasser seg ubevisst den sosiale kontekst vi er en del av i hverdagen der vår atferd har umiddelbare konsekvenser (les; belønninger).

  • Å påvirke og endre menneskers atferd handler først og fremst om å bruke system 2 (selvkontroll og rasjonalitet) til å utvikle en smartere kontekst som underbygger de mål vi setter oss.

  • Å innarbeide nye vaner krever tusenvis av timer med repetisjon til ny atferd er automatisert som nye vaner.

  • Automatisering er kun mulig i den daglige kontekst der våre handlinger har en umiddelbar konsekvens.