Om Jon Ivar Johansen

Jon Ivar er en anerkjent kapasitet i Norden innen kunde – og serviceorientering, prestasjonsutvikling og atferdsøkonomi. Han er en av Norges ledende atferdsanalytikere. Hans spesialområder er salgsvirksomheter og retail der han har blant annet har jobbet med selskaper som Telenor, Folksam forsikring i Sverige, SpecSavers, Kiwi, Meny, DiplomIs og Raise. Mer på Partnersiden
Custom message test

Hvorfor endrer ikke ledertrening atferd?

Studier viser at 60 – 95 % av ulike endringsprogrammer ikke kan dokumentere noen effekter over tid.Skal du påvirke og endre menneskers handlinger, må du derfor endre kontekst og de omgivelsene som atferden foregår i. Å påvirke enkeltindividers holdning og atferd, uavhengig av den konteksten de er en del av, endrer ingen ting over tid og er penger ut av vinduet.

2020-08-11T15:46:02+02:00Av |Fagprat|0 kommentarer
Go to Top