Hvorfor endrer ikke ledertrening atferd?

Studier viser at 60 – 95 % av ulike endringsprogrammer ikke kan dokumentere noen effekter over tid.Skal du påvirke og endre menneskers handlinger, må du derfor endre kontekst og de omgivelsene som atferden foregår i. Å påvirke enkeltindividers holdning og atferd, uavhengig av den konteksten de er en del av, endrer ingen ting over tid og er penger ut av vinduet.

2020-08-11T15:46:02+02:00Av |Fagprat|0 kommentarer
Go to Top