Høy intelligens er ikke å forakte, men er høy intelligens, målt på en IQ- test, den viktigste årsak til suksess? Med høy intelligens klarer du deg sannsynligvis veldig bra på skolen og i teorien, og er en av de smarteste i klassen.

Din IQ-score sier imidlertid ikke mye om hvor vellykket du blir i det virkelige liv som krever «street smartness». Det er mange andre viktige egenskaper som bestemmer din «suksess» i det virkelige og komplekse livet utenfor skolen.

En viktig evne er selvkontroll og evnen til å styre egne følelser og impulser under stress. En annen er empati og sosial bevissthet. Evnen til å lese mennesker, lytte og svare riktig på sosiale signaler og plukke opp små nyanser av samtale eller kroppsspråk En tredje evne er å kunne forutse konsekvenser av en beslutning og ens handlinger.

Driv, hardt arbeide, utholdenhet og å aldri å gi seg, er kanskje den viktigste, i følge studiene til anerkjente professor Angela Duckworth. Evnen til å forfølge et mål og holde seg til det til tross for hindringer og tilbakeslag. Duckworth kaller det GRIT og det kalles SISU i Finland.

Selvtillit er også viktig. Hvis du er usikker og ikke tror på deg selv, vil du sannsynligvis ikke oppnå noe stort, fordi du vil frykte å ta risiko, og frykte å ta feil. Selvtillit utvikles sammen med andre mennesker og i et team der vi opplever psykologisk trygghet og har positive forventninger til hverandres evne til å mestre og lykkes med krevende ting. Både professor Amy Edmondson (psykologisk trygghet) og professor Anders Ericsson (deliberate practice) viser dette i sine anerkjente studier.

Din evne til å kommunisere og samarbeide med andre som et team for å løse problemer eller nå et felles mål, er en annen viktig faktor for suksess. Professor Carol Dweck viser i sine studier hvordan «growth vs fixed mindset» påvirker din motivasjon for å samarbeide med andre. Hvis du har høy intelligens og tror at du er smartere enn andre, kan du lettere og ubevisst kunne utvikle et «fixed mindset», der det er viktig å fremstå som smartere enn andre i de fleste situasjoner. Slike mennesker havner oftere i vinne – tape diskusjoner som ødelegger samarbeide.

Å være intelligent nok er viktig, men det er ikke slik at desto mer intelligent du er, målt på en IQ skala, desto smartere er du i den virkelige og komplekse verden. Tvertimot viser studier at høy intelligens, og spesielt å tro at du er smartere enn andre, kan være et hinder for utvikling av mange andre faktorer som bestemmer livskvalitet og evne til å oppnå suksess.