Du har sikkert som meg deltatt på ulike typer ledertrening og følt deg motivert til å gjøre ting nytt og annerledes – og som meg erfart at du etter kort tid oppdager at du ikke har forandret deg i det hele tatt. Studier viser at 60 – 95 % av slike endringsprogrammer ikke kan dokumentere noen effekter over tid.

Hvorfor?

Hvis du ikke har forandret noe er det fordi du ikke har lært noe. Læring innebærer pr. definisjon en relativt varig endring av atferd, og endringer av atferd skjer når noe har konsekvenser for deg. Det er i all hovedsak forventninger om konsekvenser av våre handlinger som motiverer og bestemmer vår atferd og våre handlinger.

Tenk på koronakrisen! All informasjon og TV bilder om død fra Italia trigget forventinger om konsekvenser og et motiv for å endre atferd raskt.

Tenk på røykeloven!

Tenk på fotobokser langs veien!

Forventningen om en konsekvens (les; få eller tape en belønning) trigger dopamin og stressfølelser og derved et motiv til handling.

Hovedårsaken til at vi handler som vi gjør kan nesten alltid forklares ved å studere konteksten vi har rundt oss. Vi er primært sosiale dyr som er helt avhengig av omgivelsene for å overleve. Det vi ser eller erfarer i den kontekst og de omgivelser vi er en del, av trigger ubevisst en forventning om konsekvenser, dopamin, stressfølelser og et motiv til å handle.

Hemmeligheten er endring av kontekst

Skal du påvirke og endre menneskers handlinger, må du derfor endre kontekst og de omgivelsene som atferden foregår i. Hva du må gjøre og endre med konteksten finner du best frem til ved å eksperimentere og teste, hvis du ikke har gjort det samme mange ganger før på samme type problem.

Ledertrening, salgstrening eller annen trening vil ikke endre noen ting over tid uten å endre konteksten og omgivelsene – annet enn å skape en såkalt «Hawthorne effekt». Skal reelle og varige endringer skje må det skje som en læreprosess integrert i den kontekst deltakerne er en del av i hverdagen over tid. Den individpsykologiske tilnærmingen, der vi prøver å påvirke enkeltindividers holdning og atferd, uavhengig av den konteksten de er en del av, endrer ingen ting over tid og er penger ut av vinduet.