ENDRINGSKODEN

Bestill fra Hegnar Medias Bokklubb

Knekker du endringskoden kan du lære å mestre det du vil

Av Jon Ivar Johansen, forfatter av bestselgeren Mestringskoden – solgt i 20.000 eksemplarer.

Ville du sagt ja til en operasjon hvis sannsynligheten for at den ble mislykket var 70 %? Ville du sagt ja til å delta på en ledertrening hvis sannsynligheten for at den ikke ville gi noen effekt for deg var 70 %? Jeg tror ikke du ville det.


Flere studier, som omtales i boken, viser at 50–90 % av de ulike endringsinitiativer enten de tilbys privat eller på jobb, ikke kan dokumentere objektive effekter.
Skal du lykkes med endringer, er det første spørsmål du bør stille deg: «Hvordan kan du bevise objektivt at de endringer du har tenkt å iverksette virker?». Endringskoden forklarer hvorfor 50–90 % mislykkes med endringer, hva som beviselig virker, og gir flere konkrete og dokumenterte eksempler.

Den overordnede målsetting med å skrive Endringskoden er å dokumentere løsninger som beviselig virker for endring av adferd og øke mestringsevnen. Målgruppen er alle som jobber med endringsprosesser for å øke mestringsevnen og utvikle høyere prestasjoner i arbeidslivet, privat, idrett og skole.

Jon Ivar Johansen er utdannet ved Hærens Krigsskole (KS) og Bedriftsøkonomisk Institutt (BI). Han er nå i gang med sitt fjerde IT-selskap sammen med sin kone Astrid, som hoppet av som revisjonsdirektør i EVRY for å bli gründer.

Dette sier kundene om Endringskoden:
«Endringskoden er kanskje den beste bok jeg har lest om adferdsendringer. Den gir konkrete løsninger på hva som skal til for å lykkes. Å lede basert på adferdsøkonomiske prinsipper er en transformasjon i ledelsesfilosofi. Boken anbefales på det varmeste».
Erik Sandøy. Tidligere adm. dir. Aleris Omsorg. 1500 ansatte i Norden

«Jon Ivar skriver med et brennende engasjement og viser oss hvordan store endringer er mulig for folk flest. Tuftet på adferdsøkonomiens teori får vi konkrete eksempler på hva som skal til for å lære noe helt nytt og hvordan vi kan skape varig endring av adferd.»
Torstein Harildstad. CEO i Creuna, tidligere bl.a. adm. dir. Software Innovation og ulike lederroller i Microsoft.

Medforfattere: Anders Mørk, Erik Møller, Kenneth Opsahl, Kristoffer Omdal og Ketil S. Jansen, Tor-Ivar Pettersen

Anders Mørk: Har mer enn 20 års erfaring som konsulent innen salgsutvikling og trening på fagområdene salgsledelse og salg. Han er tidligere selger og salgssjef i selskaper som TNT Express, Merkantildata og Diners Club.

Erik Møller: Har i over 30 år trent enkeltindivider og ledere i mental styrke og «mindfulness» og regnes som en av de fremste i Norge på dette. Har de siste årene mer og mer dreid fokus til i tillegg å jobbe med større endringsprosesser.

Kenneth Opsahl: Har lang erfaring som leder fra blant annet Telenor, Randstad og Adecco Norge. Han har jobbet som selvstendig konsulent i flere år med spesialitet innen utvikling av salg, ledelse og service.

Kristoffer Omdal: Har mer enn 30 års erfaring som selvstendig konsulent i salg og lederutvikling. Jobbet med kunder som Equinor, SparKjøp, Oceaneering, Aker Solutions, SpareBank 1, Telenor, Siemens, samt gjesteforeleser ved universiteter og høyskoler.

Ketil S. Jansen: Har lang operativ erfaring fra bank/finans, IT-, retail- og luftfartsbransjen, både som adm. dir., salgssjef, prosjektledelse og utviklingsarbeid. Har de senere år drevet som selvstendig konsulent og spesialisert seg på salg, service og lederutvikling.

Tor Ivar Pettersen: Har mer enn 20 års erfaring innen salgsledelse, daglig ledelse og styrearbeid i norske og utenlandske selskaper. Har de siste årene jobbet som konsulent med utvikling av ledergrupper og ledere som hovedfokus, samt rekruttering av ledere.

Forside til boken "Mestringskoden" av Jon Ivar Johansen

MESTRINGSKODEN

Bestill fra Hegnar Medias Bokklubb

Studier viser imidlertid at 90 % mislykkes med end­ringer av atferd på jobb og privat selv om vi vil, er motiverte og vet hva som kreves.

Mange tror at suksess fremst handler om sunn fornuft, selv kontroll, vilje, motivasjon, tydelige mål og planer, bedre kommunikasjon, ta et skritt av gangen, tenke positivt og ha tro på seg selv. Selvutviklingskurs og leder utvikling er fulle av dette budskapet og trening på disse tingene.

Studier viser imidlertid at 90 % mislykkes med end­ringer av atferd på jobb og privat selv om vi vil, er motiverte og vet hva som kreves. En hovedårsak er ifølge den voksende atferds økonomien at hjernen både er lat, irrasjonell og ufornuftig på en forutsigbar måte. Den hater endringer og har utviklet en rekke såkalte kort­slutninger for å bevare status quo. Et eksempel på en slik kortslutning er at på tross av at 90 % mislykkes, så tror 90 % at de er bedre enn gjennomsnittet til å gjennomføre endringer.

Forfatteren kaller dette for 90/90­paradokset! Atferds­økonomer ignorerer natur ligvis ikke menneskets frie vilje, fornuft og selvkontroll, men kan dokumentere at selvkontrollen har mye sterkere begrensninger enn de fleste av oss tror.

Mestringskoden avslører den ubehagelige sannhet om vår forutsigbare ufornuft og selvkontrollens sterke begrens­ninger. Det er en bok som lærer deg endel overraskende og konkrete ting om hva som skal til for å gjøre din ufornuft til en venn og hvordan du kan hjelpe din selvkontroll slik at du når dine mål.

Målet med boken er å formidle hva vi i dag vet om hva som skal til for å få folk flest til å knekke mestringskoden innen et område og nå sine høye mål og drømmer i livet. Hva som skal til for å få de fleste selgere til å knekke salgskoden og prestere nesten like høyt som de beste. Hva som skal til for å få alle ledere til å knekke koden – skoleelever, alpinister og andre.

Jon Ivar Johansen har alltid hatt sitt hjerte i idretten som aktiv alpinist, fotballspiller, trener og leder. Han er utdannet ved Hærens Krigsskole (KS) og Bedrifts økonomisk Institutt (BI). Etter avsluttet forsvars­ karriere som kaptein i Libanon/Unifil har han hatt flere leder­ stillinger, blant annet som utviklings­ direktør i SAS fra 1982 til 1988, da VD Janne Carlzon «rev pyramidene» og Johansen fikk lære seg Service Manage ment.

Da han var 36 år, etablerte han sin første bedrift Infonet og har siden vært gründer av seks ulike selskaper. Største suksess er IT­selskapet Maze Feedback. Jon Ivar er nå er i gang med å bygge selskapet Marshmallow AS, som er Norges første konsulent virk­somhet innen atferdsøkonomi.

Mot alle odds ble han også forfatter, og har til nå skrevet 13 bøker/hefter, hvorav flere bestselgere på Hegnar Media. Mot alle odds fordi han fikk 2 i norsk på videregående og aldri trodde han hadde talent for å skrive. At Johansen er blitt forfatter er et av mange eksempler på at de fleste kan lære å knekke mestringskoden.