Professor Daniel Kahneman

Professor Daniel Kahneman er en israelskamerikansk psykolog og nobelprisvinner i økonomi (2002).

Han er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, atferdsøkonomi og lykkeforskning. Sammen med Amos Tversky og andre kolleger utforsket Kahneman det kognitive grunnlaget for feilslutninger, gjennom å utforske heuristikker og bias som påvirker vår tenkning.

For tiden er han professor emeritus i psykologi og samfunnskontakt ved Princeton University’s Woodrow Wilson School. I 2011 utgav han den bestselgende boka “Tenke, fort og langsomt”, som oppsummerte forskningen han hadde utført sammen med Tversky for et bredere publikum.

Professor Carol Dweck

Professor Carol Dweck,  er Lewis og Virginia Eaton professor i psykologi ved Stanford University. Hun har undervist ved Columbia University, Harvard University, og University of Illinois før hun begynte på Stanford University fakultet i 2004.

Kjent for sitt arbeid med fixed og  growth mindset og den effekten disse mindset har på vår evne til å lære. Forfatter av boken “Mindset”.

Professor K.A Ericsson

Professor K.A Ericsson er svensk psykolog og Conradi Eminent Scholar og professor i psykologi ved Florida State University.

Han er internasjonalt anerkjent som forsker av kompetanse og menneskelig ytelse. For tiden studerer Ericsson ekspertprestasjoner i domener som medisin, musikk, sjakk og sport, og fokuserer utelukkende på utvidet bevisst praksis (“Deliberate Practice”) som et middel til hvordan ekspertutøvere får sin overlegne ytelse. Forfatter av boken “Peak”.

Professor Angela Duckworth

Professor Angela Duckworth er en amerikansk akademiker, psykolog og populærvitenskapsforfatter.

Hun er Christopher H. Browne Distinguished Professor of Psychology ved University of Pennsylvania, hvor hun studerer utholdenhet og selvkontroll. Hun er også grunnlegger og administrerende direktør for Character Lab, som har som mål å fremme vitenskap og praksis for karakterutvikling. Forfatter av boken “Grit”.

Professor Amy  C. Edmondson

Professor Amy  C. Edmondson,  er Novartis professor i ledelse og ledelse på Harvard Business School, en stilling etablert for å støtte studiet av menneskelige samspill som fører til etableringen av vellykkede bedrifter som bidrar til samfunnets forbedring.

Kjent for sin forskning  på betydningen av psykologisk trygghet i team. Forfatter av boken “The Fearless Organization”.

Professor Richard H. Thaler

Professor Richard H. Thaler er en amerikansk økonom. Han er professor i atferdsøkonomi ved University of Chicago.

Han er kanskje best kjent som en sin forskning på atferdsøkonomi innen finans, og for sitt samarbeid med psykologen Daniel Kahneman. I 2017 ble han tildelt Nobels minnepris i økonomisk vitenskap.

Han har utviklet teorien kalt «mental bokføring», som forklarer hvordan mennesker forenkler finansielle beslutninger gjennom å skape separate kontoer i sin bevissthet. Forfatter av boken “Nudge”.

Professor Walter Mischel

Professor Walter Mischel (død 2018) var en østerriksk-født amerikansk psykolog som spesialiserte seg på personlighetsteori og sosialpsykologi. Han var Robert Johnston Niven Professor i Humane Letters i Psykologisk Institutt ved Columbia University.

På slutten av sekstitallet var han den første til å gjøre et forsøk som ga psykologisk innsikt i mestring og viljestyrke gjennom den berømte Marshmallow testen. Walter Mischels forsøk har vært skoledannende for sosialpsykologien, og han må regnes som en gudfar for feltet. Forfatter av boken “The Marshmallow Test”.