Professor R.Thaler fikk nobelprisen i økonomi 2017 for sin forskning i atferdsøkonomi. Denne video forklarer kort hva atferdsøkonomi er.

https://tv.nrk.no/program/KOID21006817/fornuft-eller-foelelsar