Finn Magnus Rogne-Hansen

I tillegg til lang erfaring fra ulike lederroller, har Finn Magnus gjennomført omfattende strategiimplementeringer, og flere store endrings- og omstillingsprosesser. Han ledet blant annet sammenslåingen av Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling til å bli en av Norges største eiendomsmeglerkjeder. Finn Magnus har også vært strategisk rådgiver både ved oppstart og oppkjøp av eiendomsmeglerkontorer. Finn Magnus har en MBA med spesialisering i ledelse fra European Business School, og er sertifisert Prosci endringsrådgiver.

Finn Magnus tilbyr rådgiving knyttet til strategi, organisasjonsutvikling, samt utvikling av ledergrupper/ledere. Han har i tillegg et brennende engasjement for å hjelpe organisasjoner med å lykkes med salg- og markedsarbeidet, og tilbyr både strategisk og operativ salgstrening. Finn Magnus er også engasjert i ulike start-ups, hvor han hjelper til med oppstartshjelp og styreverv.

Se LinkedIn for mer informasjon!