Ivana Vucic

Ivana er utdannet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har en mastergrad i Læring i komplekse systemer med en fordypning i atferdsøkonomi.

Masteroppgaven inneholdt blant annet en anvendt studie på bruk av nudge i et entreprenørselskap. Ivana er opptatt av hvordan atferdsøkonomi og atferdsanalyse kan kombineres i endringsarbeid.