Jan Petter Halvorsen

Jan Petter satt i den internasjonale toppledelsen i Mercuri Urval Group hvor han hadde ansvaret for implementeringen av Mercuri Urvals nye strategi og forretningsmodell internasjonalt. Han satt i denne perioden også i konsernets styrer i Holland, Finland og Sverige. Med solid erfaring fra store endringsprosjekter internasjonalt er Jan Petter en ettertraktet coach, fasilitator og atferdsøkonom. Jan Petter er også en hyppig anvendt foreleser for internasjonale virksomheter og universiteter.

Jan Petter har i dag følgende styreverv:

Head4More International AS, Styreleder 2011 –
Head4More AS, Styreleder 2011 –
Aron AS, Styreleder 2012 –
Newtrims AB, Styreleder 2013 –
Syversen AS, Styremedlem 2016 –