Johannes Nævdal

Johannes, utdannet Siviløkonom/MBA, har over 20 års bakgrunn som konsulent og Partner fra Avenir (Manager/Senior rådgiver), Considium Consulting Group (Partner) og The Performance Group (Senior rådgiver). Forut for konsulentkarrieren jobbet Johannes i Norsk Rikstoto og Aker Engineering. Johannes har også deltatt i flere oppstartsbedrifter og har flere styreverv.

Johannes behersker et bredt sett med virkemidler for å hjelpe organisasjoner, team og personer i å forbedre sine resultater. Johannes brenner for utvikling av gode prestasjoner i team og på tvers av siloer gjennom det å engasjere mennesker i utvikling av praksis gjennom innsikt, prioritering og læring. Johannes har særlig kompetanse innen resultatorientert ledelse og utvikling av prestasjonsorientert kompetansekultur.

Johannes er en rutinert rådgiver med svært bred erfaring innen endringsledelse, forbedringssledelse og utvikling av ledelsespraksis. Johannes har ledet OU-initiativer i offentlig sektor, har utviklet og levert på lederutviklingsprogrammer og har bistått ledere og ledergrupper med utvikling av forbedret praksis. Johannes har en involverende stil som respekterer bedriftens kompetanse og som tror på «Breakthrough performance through people».

Johannes sin kanskje mest sentrale kompetanse handler om det å arbeide for å identifisere muligheter for forbedret praksis gjennom team- og gruppebasert problemløsning. Johannes bringer inn erfaringsbaserte prosesser som identifiserer og anerkjenner utfordringene, prioriterer forbedringsmulighetene og deretter tilrettelegger og følger opp at endret praksis gjennomføres – både på personnivå, rollenivå og teamnivå. Johannes er vant til å arbeide med alle lag av organisasjoner – fra konsernledelsen til mottaket på lager.

Portrett Johannes Nævdal
  • +47 951 02 977

  • johannes@spor-c.no