Sissel Naustdal

Med erfaring fra både offentlige og private virksomheter, fra små oppstartsbedrifter til internasjonale konsern, har hun bygget opp solid kompetanse innen ledelse, strategisk, forretningsorientert og operativt HR arbeid, utvikling av organisasjoner, ledere, medarbeidere, prestasjoner og kultur, endringsprosesser, salg, oppkjøp og selskapsfusjoner.

Sissel er lidenskapelig opptatt av kontinuerlig læring og utvikling og har også omfattende forskningsmessig kompetanse innen hvordan vi kal legge til rette for dette i unge og voksne.

Hun har de senere årene bygget kompetanse også innen skolemotivasjon og unges mestring og tilbyr tilpassede programmer for dette.