Tor-Ivar Pettersen

Som bedriftsrådgiver er Tor-Ivar kjent for sitt engasjement, evnen til å motivere og sette tydelige mål og til å få mennesker med seg. Han setter seg raskt og grundig inn i kundens situasjon og evner å skape tillit og respekt.»