Yngvar Sjoner

Yngvars brede erfaring og tunge faglige utgangspunkt gjør at han evner å hjelpe ledere til å skjære igjennom for å kunne lykkes med det vesentligste i endrings- og utviklingstiltakene i organisasjonen.

Yngvar har en spesiell interesse i å hjelpe lederteam til å være drivere for endring og prestasjonsforbedring i egen organisasjon. Yngvar arbeider med alle faser av prosjektene; rådgivning og design, ledelse, gjennomføring og evaluering, og har i all hovedsak jobbet i og med kunnskapsbaserte virksomheter.

Av personlige egenskaper kan fremheves evnen til å lytte, skape tillit og se helhetlige behov og individuelle utfordringer samtidig.

Spesialområdene er:

  • Endringsledelse
  • Lederutvikling
  • Executive Coaching
  • Organisasjonsutvikling
  • Kommunikasjon og teamutvikling