Erik Møller

Eriks brede kompetanse og erfaring innen både individuell coaching og teambaserte prosesser, sammen med en variert arbeidserfaring (fisker, lærer, frisør og gatesanger), gjør han til en ettertraktet veileder og samtalepartner for de som ønsker nye perspektiver og effektive verktøy til sin utvikling.

Erik er spesialist på teknikker innen selvledelse, stressmestring og mental trening, og har dybdekunnskap i atferdsøkonomiske strategier for selvkontroll, utvikling av growth mindset, samt bevisstgjøring av lederen som rollemodell og kulturbærer. Hans evne til å gjøre atferdsøkonomisk kunnskap forståelig og praktisk anvendelig er det som først og fremst skaper verdi for kundene.

De siste årene har Erik tilegnet seg betydelig erfaring og dybdekompetanse i følgende atferdsøkonomiske strategier:

  • Selvkontroll og stressmestringsstrategier
  • Mindset og utvikling av læringskultur i team
  • Coachende lederskap og relasjonsbygging

Erik Møller har forfattet to bøker: “Ta Utfordringen – håndbok for resten av livet”, 1998, og “Pepp-effekten – lær deg å koble ut, lade opp og nå dine mål! “, 2000, og utviklet en serie instruksjonsprogrammer med mentale treningsteknikker for ledere og idrettsutøvere.

Erik tilbyr lederutvikling og løsningsfokuserte endringsprosesser, samt foredrag og individuell coaching.

Den denne siden med andre