Ingjerd Birkelund

Ingjerd har et stort engasjement for å hjelpe team og enkeltindivider til å levere resultater, ta ut læringseffekt, utvikle seg og prestere godt over tid.
Å være modig, åpen og ha en forpliktende tillitsbasert lederstil er nøkkelen til suksess i dagens krevende arbeidsmarked. Endringer og krav om effektivitet gjør at vi må ta enda mer hensyn til at vi er den beste utgaven av oss selv og lever et liv som gir oss energi og glede.
God ledelse gir effekt på bunnlinja. Det vet vi fra utallige forskningsrapporter og det er her Ingjerd har sin styrke.
Dette har Ingjerd et brennende engasjement rundt og nøkkelen til endringer er å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge.
I dag jobber Ingjerd som selvstendig konsulent og bidrar til at ledere lykkes og at talenter får utvikle seg.