Ingrid Hartvig Taasen

Ingrid er genuint opptatt av læring, utvikling, selve opplevelsen av å «vinne ny mark», utvide individers og gruppers muligheter for ytterligere prestasjoner og godt samspill.

Etter Management trainee periode i SAS og flere år innen den kommersielle divisjonen, med bl.a. etablering og drift av SAS EuroBonus i Norge, valgte Ingrid å bli Skolesjef i SAS, en omfattende virksomhet med opplæring og trening av salgs- og flyplasspersonell, samt reisebyråansatte.

Pasjonen for utvikling og endring førte til mange års arbeid med leder- og medarbeiderprogrammer og ledergruppetrening på konsernnivå i flyselskapet.

Gjennom et langt arbeidsliv i SAS har Ingrid solid erfaring med utfordringer i krevende omstillingsprosesser, på både individ- og organisasjonsnivå.

Ingrid har siden 2014 arbeidet som konsulent med ulike større norske virksomheter innen produksjon, service, handel og offentlig virksomhet, fortrinnsvis i lengre prosesser med ledergrupper, samt i individuelle utviklingsløp, som samtalepartner og coach. Sentrale prinsipper i Ingrids utviklingsprosesser er erfaringsbasert trening og refleksjon, samt å avdekke at det vi gjør har en effekt.

Ingrid beskrives som energisk og tydelig, med en inkluderende form som inviterer til involvering, og som igjen bidrar til å sikre den enkelte og gruppens dynamikk og progresjon.