Lise Wiig

Lise har mer enn 25 års erfaring innen HR, administrasjon og ledelse fra IT bransjen. Hun har sittet i flere ledergrupper i Telenor Norge selskaper og kjørt en rekke omstillings- og organisasjonsutvikling prosesser.  De siste åra har hun primært hatt et utviklingsfokus og jobbet mye med coaching, team og lederutvikling.

Lise brenner for å hjelpe ledere, team og organisasjoner med å utvikle en læringskultur hvor mennesker kan ta ut potensialet sitt, vokse, utvikle seg og prestere godt over tid. En kultur basert på psykologisk trygghet som er selve grunnlaget for å utvikle det beste i oss mennesker. Hun er opptatt av å hjelpe ledere bygge tillitsfulle relasjoner, utvikle motstandsdyktighet og øke sin mentale kapasitet. Gjennom det å være nysgjerrig, engasjert og løsningsorientert jakter Lise alltid ny læring.

I dag utdanner hun seg som coach ved CTI samtidig som hun tar oppdrag innen coaching, team og lederutvikling.