Per-Egill Frostman

Per-Egill er executive coach, mentor og rådgiver. Han kan næringslivet, liker forskjellighet og har solid erfaring med å levere resultater for mennesker som arbeider i komplekse og multikulturelle organisasjoner.

Han har coachet på toppleder/styrenivå i mange år og har solid innsikt og erfaring med effektiv organisasjonsutvikling og endring.

Per-Egill har lang erfaring i karriere- og transisjonscoaching for å bistå den enkelte forberede seg til overgangen til nye roller og karrierer. Hans stil blir karakterisert som «ærlig, ikke-dømmende, veiledende (ikke styrende-ikke bare lyttende), rolig med en seriøs undertone og inspirerende». Han fasiliterer lederteam utvikling for å bistå organisasjoner nå komplekse mål. Han coacher ledere i lederferdigheter som lederstil og adferd, kommunikasjon, påvirkning, relasjonsledelse og teambygging. Han har solid kunnskap om bruk av 360-grader målinger i transformasjonsledelse, team- og medarbeiderundersøkelser samt femfaktor personlighetsprofil.

Per-Egill er mye brukt som foredragsholder.