Jeg trodde lenge det handlet om positiv tenking og at positiv tenking var positivt.
Men jeg har erfart, det hjerneforskning i dag viser, at det = «garbage». Sannheten min og din er at følelser kommer først, så handler og tenker jeg. Jeg bruker tanker like mye til å bekrefte det jeg gjør og føler («Confirmation Bias»).
Innrøm at det virker helt irrasjonelt? At vi er irrasjonelle på en forutsigbar måte er kjernen i moderne atferdsøkonomi.

Men tenk etter? Tenk på når du prøvde å tenke positivt men tenkte negativt. Tenk etter når du tenker negativt og noen sier du skal tenke positivt? Jeg ser på meg som ressurssterk som har lært mye om mental trening, men klarer ikke det. Paradokset er at når jeg prøver eller noen andre sier jeg skal prøve, så virker det motsatt, på en helt forutsigbar måte.

En av de mest anerkjente atferdsøkonomer som forklarer dette fenomen best, er kanskje Professor Dan Heath som er kollega med Professor R. Thaler som fikk nobelprisen i økonomi 2017, nettopp for å forklare menneskers forutsigbare irrasjonalitet.
Se video her med Professor Dan Heath der han forklarer dette;

https://www.youtube.com/watch?v=JhBzxy7CneM

Jeg blogget for kort tid siden om «den lykkelige pessimist» der jeg tar opp det problematiske og negative med den populære positivitetsbølgen

https://jonivarsfunderinger.wordpress.com/2017/03/30/jeg-er-en-lykkelige-pessimist/

Det er for de aller fleste umulig å tenke positivt når vi tenker negativt og trenger å tenke positivt. Når jeg likevel prøver, men opplever og føler at jeg mislykkes, forsterkes negative følelser. Dette er helt normalt og forutsigbart fordi mine følelser gir et automatisk signal til hjernen at den opplever fare, usikkerhet, frykt, redsel og er sårbar. Dette er helt normalt og slik hjernen fungerer. Hvis vi prøve å undertrykke denne negativitet er unormalt og farlig.
Tilgangen til mine negative opplevelser og følelser er livsviktig for å sette kroppen i alarmberedskap («flee/fight respons») når vi trenger det.

Positive og negative følelser lagres automatisk i et utall av nerveceller og nettverk i hjernen og når vi kommer i samme situasjon igjen, aktiveres nettverket og følelsene automatisk. Vi repeterer ubevisst de samme positive eller negative tenkevaner knyttet til den situasjonen avhengig av følelser assosiert til situasjonen. Hvis følelsene er negative vil vi tenke og handle negativt selv om det er irrasjonelt på en forutsigbar måte selv om vi vet vi burde tenke positivt.

Men vi har heldigvis et annet system i hjernen (kalles ofte System 2 i atferdsøkonomi) som gjør at vi også kan tenke logisk, analysere fakta, sette mål og lage planer. Samspillet mellom autopiloten (som kalles system 1) og rasjonaliteten (system 2) er nøkkelen for å lære å mestre og lykkes i livet.

Hvis vi aksepterer at det er slik hjernen fungerer kan vi alle lære å bruke den logiske evne (system 2) til å forandre autopiloten (system 1). Vi kan helt bevisst utvikle eller endre den kontekst som påvirker opplevelser og følelser. Når jeg er en del av det som kalles en «growth» kultur/kontekst og ikke en «fixed» kultur øker sannsynligheten for positive opplevelser og følelser . I en «growth» kultur lærer hjernen å handle og tenke positive tanker oftere.

Myten om at jeg eller du greier å tenke positivt uavhengig av kontekst = «garbage». Problemet er at autopiloten (system 1) behandler 11million bits informasjon pr sek mens rasjonaliteten (system 2) kun behandler 50 bits. Det betyr at Autopiloten og dens automatiserte følelser og tanker vinner under stress.

Løsningen er å bruke vår logiske evne (system 2) til å bevisst endre og reprogrammere autopiloten (Professor Dan Heath kaller det å reprogrammere «elefanten»). Bildet med elefant og rytter er godt for å vise styrkeforskjellen og at det ikke hjelper hva rytteren tenker (system 2) hvis rytteren ikke lærer å styre elefanten (system 1)

Vil du lære mer om hvordan du kan bruke din «rytter» til å reprogrammere elefanten så kan du lese min blogg «Hvorfor bør du binde deg til masta på forhånd for å lykkes»

https://jonivarsfunderinger.wordpress.com/2018/02/16/skal-du-lykkes-sa-bind-deg-til-masta-pa-forhand/

Du kan også lære mer om hvordan du kan endre autopiloten i min siste bok Mestringskoden (Hegnar 2015)

Gå ikke glipp av Professor Dan Heath fra Duke som kommer til Oslo 2. mai på atferdskonferansen 2018. Melder du deg på før 1 mai er det fortsatt noen billetter igjen til god pris. Se under for mer informasjon om atferdskonferansen eller ta kontakt med meg

https://www.hegnarevent.no/atferdsokonomi

Ha en strålende påske med gode opplevelser og følelser

Jon Ivar Johansen
Marshmallow
92839173
jon.ivar.johansen@gmail.com