Velkommen til Marshmallow –
Norges ledende fagmiljø for læring og endring i virksomheter!

VÅR KUNNSKAP OG ERFARING = DIN SUKSESS

ENDRINGSPROSESSER
LEDERUTVIKLING
SALGSTRENING
FOREDRAG
KULTURMÅLINGER
COACHING

ENDRINGSKODEN

Ny bok tar et oppgjør med konsulentbransjen som fortsatt tror at kurs og coaching er tilstrekkelig for å skape endringer!

av Jon Ivar Johansen, forfatter av bestselgeren Mestringskoden – solgt i 20.000 eksemplarer

Medforfattere:
Anders Mørk, Tor-Ivar Pettersen, Kenneth Opsahl, Erik Møller, Kristoffer Omdal og Ketil S. Jansen

Ville du sagt ja til en operasjon hvis sannsynligheten for at den ble mislykket var 70 %? Ville du sagt ja til å delta på en ledertrening hvis sannsynligheten for at den ikke ville gi noen effekt for deg var 70 %? Jeg tror ikke du ville det. Flere studier, som omtales i boken, viser at 50–90 % av de ulike endringsinitiativer enten de tilbys privat eller på jobb, ikke kan dokumentere objektive effekter.
Skal du lykkes med endringer, er det første spørsmål du bør stille deg: «Hvordan kan du bevise objektivt at de endringer du har tenkt å iverksette virker?».

Endringskoden forklarer hvorfor 50–90 % mislykkes med endringer, hva som beviselig virker, og gir flere konkrete og dokumenterte eksempler. Den overordnede målsetting med å skrive Endringskoden er å dokumentere løsninger som beviselig virker for endring av adferd og øke mestringsevnen. Målgruppen er alle som jobber med endringsprosesser for å øke mestringsevnen og utvikle høyere prestasjoner i arbeidslivet, privat, idrett og skole. Boken er lagt opp som en praktisk arbeidsbok som viser hvoran man lykkes med endringer – steg for steg.


“Endringskoden er kanskje den beste bok jeg har lest om adferdsendringer. Den gir konkrete løsninger på hva som skal til for å lykkes. Å lede basert på adferdsøkonomiske prinsipper er en transformasjon i ledelsesfilosofi. Boken anbefales på det varmeste».
Erik Sandøy. Tidligere adm. dir. Aleris Omsorg. 1500 ansatte i Norden

«Jon Ivar skriver med et brennende engasjement og viser oss hvordan store endringer er mulig for folk flest. Tuftet på adferdsøkonomiens teori får vi konkrete eksempler på hva som skal til for å lære noe helt nytt og hvordan vi kan skape varig endring av adferd.»
Torstein Harildstad. CEO i Creuna, tidligere bl.a. adm. dir. Software Innovation og ulike lederroller i Microsoft.

Kjøp Endringskoden her