Opplevelser & Erfaringer

Jeg fikk inspirasjon til å tenke mer helhetlig på endringsprosesser og ikke minst på lederutvikling. Tusen takk for masse læring og inspirasjon til ettertanke.

Cecilie Berggren, TINE

Innsikten jeg har fått lære er enormt viktig for meg i mitt daglige virke som konsulent mot ledere og i lederutvikling. Det er synd jeg ikke fikk lære mer om atferdsøkonomi da barna var små.

Kristin Aase, Novera

Jon Ivar viser på en enkelt en engasjert måte sentral innsikt om forskning på hvorfor mennesker har naturlige barrierer mot endringer. Hans budskap om hva som er en “dytter” er og behovet for “dyttere” er en aha, samt at de fleste ikke vil gjøre det som er åpenbart riktig, selv om vi vil og er motiverte for endringer.

Sverre Helno, UMEO Restaurant Group

Flere fornøyde kunder:

Samarbeidet med Marshmallow har gitt oss alle en bevissthet om og erkjennelse av at endringer er konstant, og at endringskompetanse må ligge til grunn for vår arbeidsform. Gjennom programmet med økt kundefokus har vi fått innblikk i flere atferdsøkonomiske virkemidler for endring og utvikling av ledere og medarbeideres atferd. Vi vet nå at hjernen er en latsabb som helst vil gjøre det den allerede kan, og at det er ubehagelig å være utenfor komfortsonen selv om vi vet at vi må. Vi har fått økt fokus på utarbeidelse og bruk av beste praksis (sjekklister og maler), og økt forståelse for viktigheten av trening og utholdenhet.

Gjennom kunnskap om Growth Mindset har alle virkelig fått forståelse for viktigheten av å prøve, innrømme feil, evaluere og lære. Vi har også skjønt at vi må “dyttes” for å være villige til å gjøre nødvendige endringer, og vi har lært hvordan vi skal benytte mentale, strukturelle, kulturelle og teknologiske dytter for å lykkes med endringene våre. Og en av de mest virkningsfulle dytterne er kontinuerlig, umiddelbare tilbakemeldinger fra kunder — mye viktigere enn årlige undersøkelser. Med det felles vokabular for endringer og læring vi nå er i ferd med å etablere, har jeg stor tro på at vi vil lykkes med å nå våre krevende mestringsmål.

Oslo, desember 2018

Inger Marie Aasen, HR sjef USBL

Endring med varig virkning

Endringsprosesser basert på atferdsøkonomisk forskning og praksis for enkeltpersoner, team og virksomheter.

Gjennom å designe og implementere smarte mestringsforutsetninger – såkalte «dyttere» i ulike faser av endringsprosessen, vil ledere og organisasjoner lykkes med å gjennomføre endringsprosjekter og virksomheten vil nå sine mål.
Les mer om vellykkede endringsprosesser her.

Ledelse, Læring og Mestring

Effektiv ledelse, læring og mestring starter med å bli bevissthet og erkjennelse om de helt grunnleggende prinsippene for atferdsendring.

  • Hvordan kan alle ledere lære seg å knekke «mestringskoden»?
  • Hvordan kan kunnskap og innsikt i atferdsøkonomisk forskning hjelpe oss til å utvikle effektiv ledertrening som beviselig påvirker alle lederes atferd over tid?

Salgstrening

Skal du lære å bli en bedre salgsleder starter det med å bli bevisst og erkjenne de helt grunnleggende prinsipper for å knekke salgskoden.

Ingen selgere selger slik de gjør i dag fordi de har gått på salgskurs. Alle selger i samspill med den kontekst og de betingelser de er en del av i hverdagen – dvs de er påvirket av kulturen som gjelder på arbeidsplassen.

Kulturmålinger

Endringsvillige virksomheter har bedre muligheter til å lykkes enn virksomheter som har grodd fast i gamle spor. Men hvorfor klarer noen virksomheter å tilpasse seg etter markedets behov og andre ikke?

Hvilken kultur gjør seg gjeldende i din ledergruppe, eller i hele din organisasjon?

For mer informasjon om våre unike, forskningsbaserte kartleggingsverktøy Growth Surveys™, les her.

Foredrag

Hvordan kan alle lære å knekke “mestringskoden”?

Inspirerende foredrag som gir en forskningsbasert innsikt om betingelser for mestring, høye prestasjoner og reelle endringer.

Du vil lære mer om:

  • Hva moderne prestasjonsforskning kan dokumentere er effektive prinsipper for å utvikle potensial for å lære seg å mestre det meste på et høyt nivå enten det er innen idrett, skole, salg, ledelse eller annet (Deliberate practice. K.A. Ericsson)
  • Hvorfor  et av de viktigste prinsippene for å bli smartere og knekke koden er at du må trene utenfor komfortsonen.
  • Hvorfor din innlærte innstilling («mindset») til eget medfødte talent, evner og intelligens er din største begrensning for å knekke mestringskoden.

Coaching

Coaching er en samtale i full fortrolighet med en faglig dyktig og livserfaren samtalepartner. Et fristed der du møter en nøytral person uten forutinntatte meninger, og hvor du får ro til å se helhet og tenke langsiktig, og etter hvert finne styrken i deg selv til å ta nødvendige valg.

Med mulighet til å skape refleksjon rundt ulike temaer du er opptatt av, og vurdere mål og utfordringer fra ulike perspektiver, kan du vie tid til din egen utvikling, både som leder og menneske.

Coachingen støtter, motiverer og utfordrer – og partnere i Marsmallow tilbyr Teamcoaching, En-til-en coaching for medarbeidere og Executive Coaching til ledere.