ENDRINGSPROSESSER

Endring med varig virkning

Endringsprosesser basert på atferdsøkonomisk forskning og praksis for enkeltpersoner, team og virksomheter.

Gjennom å designe og implementere smarte mestringsforutsetninger – såkalte «dyttere» i ulike faser av endringsprosessen, vil ledere og organisasjoner lykkes med å gjennomføre sine endrings-prosjekter og virksomheten vil nå sine mål.

I det virkelige liv handler dette om å utvikle og vedlikeholde en kontekst (kultur) som fremmer læring og mestring.
Det er først når utviklingsfokuset dreier fra ensidig endring av individet til også å innbefatte endring av kontekst, dvs kultur, at vi kan forvente reell endring og oppnåelse av resultatmål (KPI).

LEDERTRENING – LEDELSE, LÆRING OG MESTRING

Effektiv ledelse, læring og mestring starter med å bli bevissthet og erkjennelse om de helt grunnleggende prinsippene for atferdsendring.

  • Hvordan kan alle ledere lære seg å knekke «mestringskoden»?
  • Hvordan kan kunnskap og innsikt i atferdsøkonomisk forskning hjelpe oss til å utvikle effektiv ledertrening som beviselig påvirker alle lederes atferd over tid?

SALGSTRENING

Skal du lære å bli en bedre salgsleder starter det med å bli bevisst og erkjenne de helt grunnleggende prinsipper for å knekke salgskoden.

Alle selgere lærer å selge slik de gjør i dag på en helt naturlig måte i samspill med den kontekst og de betingelser de er en del av i hverdagen.

Ingen selgere selger slik de gjør fordi de har gått på et eller annet salgskurs.

Å lære selgere å knekke salgskoden uavhengig av den kontekst selgerne er en del av til daglig sammen med andre selgere og salgsledelse har liten eller ingen verdi.

KULTURMÅLINGER

FOREDRAG – HVORDAN ALLE KAN LÆRE Å KNEKKE “MESTRINGSKODEN”

Foredrag som inspirerer og som gir en forskningsbasert innsikt om betingelser for mestring, høye prestasjoner og reelle endringer. Du vil lære mer om:

  • Hva moderne prestasjonsforskning kan dokumentere er effektive prinsipper for å utvikle talent, lære seg å mestre det meste på et høyt nivå enten det er innen idrett, skole, salg, ledelse eller annet (Deliberate practice. K.A. Ericsson)
  • Hvorfor  et av de viktigste prinsippene for å bli smartere og knekke koden er at du må trene utenfor komfortsonen.
  • Hvorfor din innlærte innstilling («mindset») til eget medfødte talent, evner og intelligens er din største begrensning for å knekke mestringskoden.

COACHING